80 rokov od deportácií - vzdelávací N magazín zdarma na stredné školy

Sú dátumy, ktoré si treba pripomínať o to intenzívnejšie, o čo viac v spoločnosti silnejú hlasy, aby sme na ne zabudli. Jedným z nich je 25. marec 1942. V tento deň vypravili z Popradu prvý vlak so slovenskými Židmi do koncentračného tábora v Osvienčime.

Minulosť nedokážeme zmeniť, ale musíme ju spoznať, aby sme lepšie porozumeli prítomnosti a skrytým démonom v nás. Prosíme, pridajte sa k darcom, ktorí pomôžu tieto udalosti priblížiť stredoškolákom. Budú to oni, kto ponesie našu historickú pamäť do budúcnosti. Ďakujeme.

MagyarN
[[ $t('header.required_amount') ]]
[[ Math.floor(sum.actualSum/currentTargetSum*100) ]] %
[[ $t('header.already_collected', [numberWithSpaces(sum.actualSum), numberWithSpaces(currentTargetSum)]) ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum1)]) ]]
[[ $t('header.goal_1_tooltip') ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum2)]) ]]
[[ $t('header.goal_2_tooltip') ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum3)]) ]]
[[ $t('header.goal_3_tooltip') ]]

Deportácie

(foto: TASR)

25. marca 1942 vypravili z Popradu prvý vlak so slovenskými Židmi do koncentračného tábora v Osvienčime. Rozhodnutie poslať na smrť tisícky občanov Slovenska je dodnes traumou, s ktorou sa krajina poriadne nevysporiadala.

V magazíne budeme hovoriť s historikmi, s ľuďmi, ktorí holokaust prežili a ponúkneme príbehy, na ktoré by sme nemali zabudnúť. Zrekonštruujeme, ako prebehol prvý transport, ako Tiso rozhodoval o výnimkách, aká bola situácia Židov na Slovensku a v Maďarsku.

Našou ambíciou je zmenšiť riziko, že mladí ľudia podľahnú nacionalistickým a extrémistickým hlasom v spoločnosti, ktoré sa ozývajú čoraz dôraznejšie a rafinovanejšie a môžu ťažiť aj z ich nespokojnosti a neskúsenosti.

Veľmi si želáme, aby bola aj vašou.

Žiaci

Rozpočet

Tlač a distribúcia jedného magazínu: 95 centov (rozsah cca 80 strán formátu A4)

Čo môžeme spolu dosiahnuť:

Vzdelávací N Magazín chceme rozposlať na 550 škôl, ktoré s Denníkom N spolupracujú. Čím vyššiu čiastku vyzbierame, tým viac študentov na školách ho dostane.

  • Ak vyzbierame sumu 3 000€, budeme môcť príručkami zásobiť 150 škôl
  • Ak vyzbierame 6 000€, naše príručky sa dostanú na 300 škôl
  • Ak študentov podporíte sumou 9 000€, príručky dostane všetkých 550 škôl

Prečo školský projekt Denníka N podporiť:

Rozlišovanie informácií je výzvou pre každého konzumenta, bez ohľadu na vek a prostredie. Za štyri roky existencie sme vydali šestnásť unikátnych príručiek s metodickou časťou pre formálne i neformálne vzdelávanie na školách. Ich verzia v PDF, základné informácie o projekte, financovaní a prihláška pre nové školy sú dostupné online.

Vďaka donorom a tisíckam individuálnych darcov ich dostalo už takmer 320 000 študentov. Spája nás myšlienka, že mladým je potrebné pomáhať v orientácii všetkými dostupnými formami a o to viac, o čo menej sa to darí oficiálnym inštitúciám.

Našim cieľom je aj diskusia s učiteľmi, identifikácia ich informačných potrieb a vytváranie učebných materiálov na mieru tak, aby sme im uľahčili prácu s vyhľadávaním a triedením dát a pomáhali s edukáciou na konkrétne témy.

Hotové príručky zasielame zdarma - v tlačenej podobe a množstve využiteľnom na bežnom vyučovaní.

Možnosti spolupráce pre firmy a organizácie:

Ak ste zástupcom spoločnosti, ktorá zdieľa hodnoty Denníka N, dajte nám prosím o sebe vedieť na e-mail [email protected]. Ponúkneme vám účasť formou špeciálnej inzercie určenej pre verejnoprospešné projekty v celom náklade konkrétneho podporeného magazínu.

Čo platí Denník N:

Denník N zabezpečí na vlastné náklady redakčnú prípravu časopisu (bude aj vo voľnom predaji) a propagáciu projektu. Vyzbierané prostriedky použijeme výlučne na tlač a distribúciu na školy.

Časový plán:

V priebehu februára a marca 2022 zostavíme časopis,

koncom marca začneme s doručovaním na partnerské školy. Magazíny autorsky zastrešuje redakcia Denníka N.

Koordinátori projektu: Lukáš Fila, Marianna Varjanová, spolupráca: Braňo Bezák.

Foto: PaedDr. E. Kuková, Gymnázium M. Lettricha, Martin, RNDr. Mgr. Ľ. Hildebrandová, ZŠ Majcichov, PaedDr. D. Fedorová, Gymnázium Partizánske.

Ak si želáte podporiť nás iným spôsobom alebo máte užitočné pripomienky, napíšte nám prosím na email uvedený vyššie.

Všetkým darcom srdečne ďakujeme!

Žiaci

Žiaci

Sklad

[[ $t('payment.choose_method' )]]

[[ $t('error.payment_gateway_required' )]]


[[ $t('payment.how_to_show_you_in_donors_list' )]]


[[ $t('error.terms_required') ]]

Zadajte sumu, ktorú chcete darovať