Dezinformácie - vzdelávací N magazín zdarma do stredných škôl

Čo môže každý z nás urobiť, aby sa vplyv dezinformácií nezväčšoval?

Ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí im podľahli, a pomôcť pritom svojej komunite?

A ako sa o tom rozprávať s deťmi?

Upozorňovať na manipulácie nestačí. Na orientáciu v informačnom chaose treba praktické rady a návody. Naše dlhodobé skúsenosti a know-how v tejto oblasti sme zhrnuli v špeciálnom magazíne Denníka N, ktorý chceme aj s vašou pomocou poslať stredoškolákom.

Magazin dezinformacie
[[ $t('header.required_amount') ]]
[[ Math.floor(sum.actualSum/currentTargetSum*100) ]] %
[[ $t('header.already_collected', [numberWithSpaces(sum.actualSum), numberWithSpaces(currentTargetSum)]) ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum1)]) ]]
[[ $t('header.goal_1_tooltip') ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum2)]) ]]
[[ $t('header.goal_2_tooltip') ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum3)]) ]]
[[ $t('header.goal_3_tooltip') ]]

Overené a dôveryhodné informácie sú zásadné pre kvalitu života spoločnosti ako celku. Vojna na Ukrajine i pandémia covidu sú dôležitými príkladmi, aké dôležité je vedieť ich rozlíšiť od dezinformácií.

Preto chceme ponúknuť ľuďom, ktorí o to majú záujem, praktické návody na orientáciu. A aj tipy, ako by oni sami mohli mediálnu osvetu šíriť vo svojej komunite.

Pred touto výzvou stojíme všetci, obyvatelia okrajových oblastí Slovenska zvlášť.

Fanúšikovia dezinfoscény sú hluční, ich posolstvá zasahujú aj tých, ktorí tento obsah cielene nevyhľadávajú. História ukázala, že i malá motivovaná skupina môže priviesť niektorých ľudí k podceňovaniu covidu, odmietaniu očkovania, vedomému i nevedomému šíreniu propagandy agresorského režimu alebo zneužívaniu strachu z neznámeho proti pomoci utečencom.

Žijeme v zložitom svete a bez overených informácií nedokážeme robiť dobré rozhodnutia.

Máme ambíciu zmenšiť riziko, že mladí ľudia podľahnú opačnému dojmu, a veľmi si želáme, aby bola aj vašou.

Žiaci

Rozpočet

Tlač a distribúcia jedného magazínu: 95 centov (rozsah cca 60 strán formátu A4)

Čo môžeme spolu dosiahnuť:

Oceňujeme to a ďakujeme. Počiatočná suma zbierky sa preto začína na tejto úrovni a vďaka nej môžeme už teraz poslať magazín do cca 400 škôl. Radi by sme ho sprostredkovali študentom všetkých škôl, ktoré s Denníkom N dlhodobo spolupracujú, a preto:

  • Ak študentov podporíte sumou 9 000€, príručky dostane všetkých 550 škôl
  • Ak nás podporíte vyššou sumou, pokúsime sa spolu efektívnejšie zasiahnuť informačne zraniteľnejšie oblasti na východe Slovenska. Približne 150 zo škôl, do ktorých chceme magazíny poslať, je z Prešovského a Košického kraja. Podľa výšky vyzbieranej sumy by sme tak zvýšili objem zásielok pre tieto školy.

Prečo školský projekt Denníka N podporiť:

Rozlišovanie informácií je výzvou pre každého konzumenta, bez ohľadu na vek a prostredie.

Za štyri roky existencie sme vydali osemnásť unikátnych príručiek s metodickou časťou na formálne i neformálne vzdelávanie v školách. Vďaka donorom a tisíckam individuálnych darcov ich dostalo už 340 000 študentov.

Naši redaktori sa vzdelávaniu venujú systematicky a zúčastňujú sa besied naživo i online.

V našom knižnom obchode nájdete niekoľko kníh na túto tému.

Spája nás myšlienka, že mladým treba pomáhať v orientácii všetkými dostupnými formami, a o to viac, o čo menej sa to darí oficiálnym inštitúciám.

Naším cieľom je aj diskusia s učiteľmi, identifikácia ich informačných potrieb a vytváranie učebných materiálov na mieru tak, aby sme im uľahčili prácu s vyhľadávaním a triedením dát a pomáhali s edukáciou na konkrétne témy. Hotové príručky zasielame zdarma – v tlačenej podobe a množstve využiteľnom na bežnom vyučovaní.

Možnosti spolupráce pre firmy a organizácie:

Ak ste zástupcom spoločnosti, ktorá zdieľa hodnoty Denníka N, dajte nám, prosím, o sebe vedieť na e-mail [email protected]. Ponúkneme vám účasť formou špeciálnej inzercie určenej pre verejnoprospešné projekty v celom náklade konkrétneho podporeného magazínu. Uzávierka ponúk pre toto číslo je 15. 8. 2022

Čo platí Denník N: Na vlastné náklady zabezpečíme redakčnú prípravu časopisu (bude aj vo voľnom predaji) a propagáciu projektu. Vyzbierané prostriedky použijeme výlučne na tlač a distribúciu do škôl.

Časový plán: V priebehu augusta 2022 zostavíme časopis, začiatkom septembra začneme s doručovaním do partnerských škôl. Magazíny autorsky zastrešuje redakcia Denníka N. Hlavným autorom bude reportér Vladimír Šnídl, ktorý patrí medzi najväčších znalcov slovenskej konšpirátorskej ceny a jej postupov.

Koordinátor projektu: Marianna Varjanová

Foto: PaedDr. D. Fedorová, Gymnázium Partizánske, RNDr. Mgr. Ľubica Hildebrandová, ZŠ Majcichov. Eva Rovenská, SP.

Príručky v PDF, základné informácie o projekte, jeho financovaní a prihláška pre nové školy sú dostupné online. Ak si želáte podporiť nás iným spôsobom alebo máte užitočné pripomienky, napíšte nám, prosím, na email uvedený vyššie.

Všetkým darcom srdečne ďakujeme!

Žiaci

Žiaci

Sklad

[[ $t('payment.choose_method' )]]

[[ $t('error.payment_gateway_required' )]]


[[ $t('payment.how_to_show_you_in_donors_list' )]]


[[ $t('error.terms_required') ]]

Zadajte sumu, ktorú chcete darovať