N Magazín “Prečo zostať na Slovensku” zdarma na stredné školy

  • Aké dôvody majú mladí pre odchod zo Slovenska? Plánujú návrat?
  • Čo motivuje profesionálov, aby sa znovu rozhodli pôsobiť doma?
  • S akými nástrahami sa stretávajú vracajúci sa vedci a odborníci?
  • Môže sa nám v zahraničí zmeniť myslenie?

Trápi nás, že šikovní ľudia odchádzajú do zahraničia, ale nemôžeme sa tomu iba prizerať. Chceme študentom a mladým ľuďom ukázať, že nie len odchod, ale aj zotrvanie na Slovensku je profesionálnou a ľudskou výzvou.

134,31 %
Už vyzbieraných 3 425 € z cieľa 2 550 €

Úspešne ukončené

V Denníku N sme sa rozhodli preskúmať, čo podporuje vzťah ku krajine a čo ho naopak narúša. V príbehoch konkrétnych ľudí ukazujeme scenáre odchodov a možné cesty návratu. Okrem nosnej témy “exodu” sa venujeme otázkam, ako môžu Slováci svojej krajine pomáhať aj spoza hraníc alebo z ktorých škôl sa najviac do zahraničia odchádza.

Sú zotrvanie na Slovensku alebo odchod z neho vynútené, alebo sú to rozhodnutia? Publicistickým materiálom chceme poskytnúť študentom a pedagógom ďalší nový inšpiratívny zdroj pre oživenie vyučovania a diskusie.

Rozpočet

  • Tlač a distribúcia jedného kusu: 85 centov (rozsah min. 76 strán formátu A4)
  • Odhadovaný celkový náklad: 3 000 ks
  • Počet podporených škôl: 50 (balík pre školu - 60ks)
  • Suma spolu: 2 550 €

Ak vyzbieraná suma prekročí 100 percent, ďalšie peniaze v plnom rozsahu použijeme na zapojenie väčšieho počtu škôl. Denník N už spolupracuje s viac ako 700 pedagógmi, z toho polovica odoberá naše príručky pravidelne, záujem je mimoriadny. V tejto chvíli by doručenie N Magazínu privítalo 347 stredných a základných škôl z celého Slovenska, čo predstavuje náklad cca 20 000 ks.

Čo platí Denník N

Denník N zabezpečí na vlastné náklady redakčnú prípravu časopisu (bude aj vo voľnom predaji) a propagáciu projektu. Vyzbierané peniaze použijeme na tlač, administráciu projektu a distribúciu na školy.

Časový plán

V priebehu marca 2019 zostavíme časopis, začiatkom apríla začneme s doručovaním - najprv na partnerské školy. Ak to konečná výška zbierky dovolí, otvoríme nové kolo a prihlásiť sa budú môcť ďalšie školy.

Odporúčania učiteľov:

“Študenti sú veľmi ovplyvňovaní názormi iných. Poskytnúť im prehľad o aktuálnych spoločenských problémoch je pre pedagóga náročné, nedokáže všetky témy spracovať. Informácie uvádzané v príručkách sú spracované komplexne, čo uľahčí prácu učiteľovi a žiakom dovolí získať širší pohľad. Môžu budovať svoj názor na relevantných podkladoch. Často si príručku prečítajú nielen žiaci, ale aj rodičia, aj takto dokážeme ich názory kultivovať.”
Ing. Edita Červenková, Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Nitra

“Naše prospechovo najlepšie triedy odmietajú diskutovať, minimálne prejavujú emócie. Keď ich sledujete cez prestávky, nebavia sa, len usmievajú - s mobilom v rukách.”
Mgr. Alena Pašková, Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín

“Publikácie sú inšpiratívne a zaujímavé tak pre žiakov, ako aj pre tých učiteľov, ktorým nezáleží len na množstve vedomostí, ale aj na tom, aby zo žiakov na školách vyrastali osobnosti.”
Mgr. Lukáš Šefčovič, Gymnázium 1. mája, Malacky

“Žiaci so záujmom privítali novú formu vyučovania, odlišnú od zvyčajnej, dokázali pracovať s textom, kriticky uvažovať, argumentovať.”
Mgr. Jana Varcholová, Základná škola, Komenského ul., Bardejov

“Jeden z mála projektov, ktorého výsledkom sú materiálne pomôcky týkajúce sa aktuálnych a závažných tém.”
Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.,Gymnázium Hlinská, Žilina

Redakcia Denníka N v minulosti pripravila vzdelávacie príručky o dezinformáciách, Facebooku, kritickom myslení, 1. ČSR a v marci 2019 o Slovenskom štáte. Všetky sú dostupné online a vďaka podpore tisícok darcov sa už dostali k viac, ako stotisíc študentom.

O autoroch

Magazín autorsky pripravili reportérky Denníka N: Veronika Folentová, Ria Gehrerová a Katarína Kiššová. Koordinátori projektu: Lukáš Fila, Marianna Varjanová

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Kontakt: 02 / 212 044 00, [email protected]
Zásady ochrany osobných údajov.
Copyright © N Press s.r.o.

Vyberte si platobnú metódu


Ako chcete byť zobrazený v zozname darcov?


Zadejte váš e-mail