Rusi o živote v Rusku: diskusie na školách (pre veľký záujem pokračujeme)

Rusi o živote v Rusku: diskusie na školách

Nedávny príbeh o konšpirátorovi sediacom v maturitnej komisii, nie je jediným príbehom zo slovenského školstva. Iný obraz ponúka naša vlastná skúsenosť: Už na viac než päťdesiatich školách si vypočuli besedy s našim spolupracovníkom Filippom Sedovom. Rodák z ruského Jaroslavľa rozpráva žiakom, prečo dal prednosť životu v demokracii pred životom v autoritárskom režime.

Bolo to možné aj vďaka prispievateľom, ktorí vlani na jeseň tento projekt podporili. Vyzbierané prostriedky sme vyčerpali, ale nevyčerpali sme záujem škôl. Chceme preto v diskusiách o skutočnom živote v Rusku pokračovať.

S rusom o rusoch
[[ $t('header.required_amount') ]]
[[ Math.floor(sum.actualSum/currentTargetSum*100) ]] %
[[ $t('header.already_collected', [numberWithSpaces(sum.actualSum), numberWithSpaces(currentTargetSum)]) ]]

Vidíme na to štyri silné dôvody: Prvým je, že už vo chvíli, kedy tento crowdfunding spúšťame, máme žiadosti od desiatok škôl, ktoré chcú diskusiu zorganizovať alebo si ju zopakovať. Po druhé, prieskumy ukazujú, že vnímanie Ruska na Slovensku sa stále viac vzďaľuje realite.

Po tretie, s blížiacimi voľbami sa vo verejnom priestore bude objavovať stále viac propagandy. Ale najmä - reakcie zo škôl, ktoré Filip už navštívil, nás utvrdzujú v tom, že táto akcia má veľký zmysel. Prečítajte si napr. tento rozhovor.

Diskusia s Filippom Sedovom

Foto: Archív F. S.

Pozitívnu odozvu nedostávame len z gymnázií, ale aj základných či odborných škôl. Ako toto poďakovanie z východného Slovenska od pani riaditeľky jednej z nich:

“Dovoľte nám predstaviť sa. Sme stredná škola s 360-timi žiakmi a šesťdesiatimi zamestnancami a práve dnes sme mali pozvaného hosťa, ktorého veľmi dobre poznáte - pána Filipp Sedova. Odporučil nám ho náš bývalý žiak Janko. Sme veľmi radi, že sa k nám a našim deťom tento mladý človek dostal a stretol so žiakmi troch tried: prvého, druhého aj tretieho ročníka. Objasnil svoj postoj, svoje názory, svoj pohľad na svet.

Žiaci reagovali veľmi otvorene, o situáciu na Ukrajine sa živo zaujímajú, sme blízko hraníc. O to viac, že v 1. ročníku tu študuje 23 detí z Ukrajiny, odídencov, utečencov, dochádzajúcich.

Viete, aká bola ich prvá reakcia? Zľakli sa! Ale neskôr, keď Filipp rozprával, rozprávali aj deti, rozprávala som aj ja o roku 1968, ktorý som zažila. Na záver boli aj slzy.

Ďakujeme, že dávate možnosť ľuďom, ako je Filipp, aby otvárali našim ľuďom oči. Boli by sme veľmi radi, ak by sa k nám v septembri vrátil. K žiakom, s ktorými sa dnes stretnúť nemohol.”

Kto sa môže do projektu zapojiť a ako?

Projekt je určený najmä pre stredné školy a druhý stupeň základných škôl, ale radi navštívime aj knižnice, univerzity či komunitné centrá. Zaregistrovať sa môžete tu:

Chceme vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov. Ak ich počet výrazne prevýši naše možnosti, pokúsime sa zamerať na tie regióny Slovenska a typy škôl, kde môže mať naša návšteva najväčší význam.

Kto bude projekt realizovať?

Denník N má už so vzdelávacími aktivitami bohaté skúsenosti. Komunikáciu so školami bude koordinovať Marianna Varjanová ([email protected]), ktorá sa dlhodobo venuje našim školským projektom. Odborným garantom bude Vladimír Šnídl, ktorý sa dlhodobo venuje téme dezinformácií a propagandy, absolvoval už desiatky besied na školách, viackrát prednášal aj pedagógom.

So študentmi bude debatovať Filipp Sedov. Filipp vyštudoval v Rusku politológiu, na Slovensku žije štyri roky a po slovensky hovorí plynule, komunikácia so študentmi teda pre neho nie je problém.

Koľko peňazí potrebujeme?

Náklady na návštevu jednej školy sú 200 eur (v rámci jednej návštevy štandardne prebieha niekoľko diskusií s rôznymi skupinami). Minimálne chceme realizovať 20 ďalších návštev vo všetkých regiónoch Slovenska. Potrebujeme teda vyzbierať minimálne 4 000 eur.

Pokiaľ sa nám podarí vyzbierať viac, za každých 200 eur navyše pridáme jednu návštevu na škole alebo na inom vhodnom mieste.

Diskusia s Filippom Sedovom

Aký je harmonogram akcie?

Registrácia škôl beží priebežne. Crowdfunding potrvá do konca školského roka - do 30. júna, ale už počas jeho trvania pôjdeme na školy, ktoré sú prihlásené, keďže na čase záleží a nechceme čakať až do septembra. A pretože veríme vašej podpore.

Všetkých 20 návštev sa zaväzujeme realizovať do konca tohto kalendárneho roka. Ak by sme naplánovali viac ako 20 podujatí, zvyšné uskutočníme najneskôr do konca školského roka 2023/2024. Neznamená to, že sa nepokúsime stihnúť to aj skôr.

Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

Diskusia s Filippom Sedovom

[[ $t('payment.choose_method' )]]

[[ $t('error.payment_gateway_required' )]]


[[ $t('payment.how_to_show_you_in_donors_list' )]]


[[ $t('error.terms_required') ]]

Zadajte sumu, ktorú chcete darovať