MagyarN
[[ $t('header.required_amount') ]]
[[ Math.floor(sum.actualSum/currentTargetSum*100) ]] %
[[ $t('header.already_collected', [numberWithSpaces(sum.actualSum), numberWithSpaces(currentTargetSum)]) ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum1)]) ]]
[[ $t('header.goal_1_tooltip') ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum2)]) ]]
[[ $t('header.goal_2_tooltip') ]]
[[ $t('header.goal_euro', [numberWithSpaces(sum.targetSum3)]) ]]
[[ $t('header.goal_3_tooltip') ]]
[[ $t('header.required_supporters') ]]
[[ Math.floor(sum.actualSubscribers/currentTargetSubscribers*100) ]] %
[[ $tc('header.already_supporters', sum.actualSubscribers, {x: numberWithSpaces(sum.actualSubscribers), y: numberWithSpaces(currentTargetSubscribers)}) ]]
[[ $t('header.goal_supporters', [numberWithSpaces(sum.targetSubscribers1)]) ]]
[[ $t('header.goal_1_tooltip') ]]
[[ $t('header.goal_supporters', [numberWithSpaces(sum.targetSubscribers2)]) ]]
[[ $t('header.goal_2_tooltip') ]]
[[ $t('header.goal_supporters', [numberWithSpaces(sum.targetSubscribers3)]) ]]
[[ $t('header.goal_3_tooltip') ]]

Čo chceme urobiť?

Prečo je dôležité, aby vznikol Denník N v maďarčine?

 • Záleží nám na budovaní dobrých vzťahov a porozumení medzi Maďarmi a Slovákmi.
 • Maďarská komunita potrebuje svoje médium nezávislé od (domácej aj zahraničnej) politiky, oligarchov, či obchodných záujmov.

O čom budeme písať?

 • O kauzách a osobnostiach z južného Slovenska, ktoré čitatelia slovenských médií často nepoznajú.
 • O otázkach slovensko-maďarského spolunažívania, ktoré ovplyvňujú vývoj Slovenska.
 • O slovensko-maďarských medzištátnych vzťahoch, ktoré určujú osud celého regiónu.
 • O zásadných témach a zaujímavých ľuďoch z Maďarska.

Ako bude fungovať Denník N v maďarčine?

 • Denník N v maďarčine, podobne ako pôvodný slovenský denník, majú financovať predovšetkým jeho čitatelia, čo má zabezpečiť jeho nezávislé fungovanie.
 • Nový produkt teda má fungovať na báze predplatného.
 • Budete si môcť kúpiť samostatné predplatné alebo nadstavbu k predplatnému pôvodnej verzie Denníka N.
 • Chceme tým posilniť aj slobodu maďarskej tlače, ktorá je v posledných rokoch ohrozená vplyvom autokratickej politiky.

Aké sú naše ciele?

 1. Ak sa vás zapojí 300 a vyzbierame sumu 12-tisíc eur, Denník N spustí pravidelnú rubriku v maďarčine. Súčasťou tejto rubriky bude denný maďarský newsfilter, ktorý bude sumarizovať najdôležitejšie dianie na Slovensku, v Maďarsku a vo svete.
 2. Ak sa vás zapojí 600 a vyzbierame 30-tisíc eur, spustíme samostatný maďarský web, ktorý bude publikovať aspoň dva dlhé vlastné texty denne od popredných maďarských novinárov.
 3. Ak sa vás zapojí 1000 a vyzbierame 60-tisíc eur, spustíme samostatný maďarský web s aspoň dvomi vlastnými textami denne aj s obľúbenou rubrikou krátkych správ Minúta po minúte, ako ju poznáte z pôvodného Denníka N.

Aký je náš časový plán?

Denník N v maďarčine plánujeme spustiť v priebehu prvého polroka 2022.

Kto projekt pripravuje?

Hlavným koordinátorom projektu je reportér a komentátor Denníka N Zoltán Szalay, ktorý pre Denník N píše o maďarských témach od roku 2019 a predtým bol aj šéfredaktorom jediného maďarského denníka vychádzajúceho na Slovensku Új Szó. Plánujeme zostaviť plnohodnotnú redakciu so skúsenými novinármi, ako sa nám to podarilo v prípade Denníka E.

Kto projekt podporuje?

Péter Hunčík, psychiater, spisovateľ

Pred siedmimi rokmi sme sa púšťali do vydávania Denníka N s úzkosťou a vzrušením a teraz prežívam rovnaké emócie, keď pracujeme na maďarskej verzii Denníka N. Som však presvedčený, že to bude úspešný projekt a prispeje k spestreniu imidžu krajiny a tunajšej maďarskej menšiny.

Ilona Németh, vizuálna umelkyňa

Potrebovali by sme také nové maďarské médium, ktoré by nás informovalo a pomáhalo by nám rozlišovať medzi podstatnými a bezvýznamnými informáciami. Potrebovali by sme odbornosť, autentické zdroje, odborníkov a investigatívu, nielen v politických, ale aj v spoločenských, kultúrnych alebo zdravotníckych otázkach. Podporujem vznik takéhoto média, lebo ho potrebujeme viac ako kedykoľvek doteraz.

Lucia Molnár Satinská, jazykovedkyňa

Keď som sa pred 20 rokmi začínala učiť po maďarsky, ešte som netušila že raz do maďarskej komunity na Slovensku porodím aj dve deti. Dnes je dvojjazyčnosť prirodzenou súčasťou našej rodiny a maďarský projekt Denníka N vnímam ako možnosť rozširovať si naše obzory a príležitosť na inšpirovanie rozhovorov v rodine a v kamarátskom okruhu o témach, ktoré sú dôležité pre Maďarov a Maďarky na Slovensku.

Daniela Kapitáňová, spisovateľka

Keď človek zápasí s cudzím jazykom, odnáša si z písaného textu vlastne len informácie. Dozvie sa síce kto, kde, kedy, ako, no nič viac. Aby však cítil hĺbku a šírku textu, mal by ho dostávať v plnohodnotnom preklade. Totiž ak vôbec stojíme o to, aby naši Maďari vedeli ako rozmýšľame, ako argumentujeme, ako cítime.

Attila Simon, historik

V dnešnom svete je dôležité, aby sme informácie čerpali z viacerých zdrojov. Maďarské médiá na Slovensku sú bohužiaľ pomerne slabé. Preto sa teším na každé nové maďarské médium a aj na projekt Denníka N. Ja im každopádne vyslovujem dôveru a čas ukáže, či sa to oplatilo.

Máte akékoľvek otázky, pripomienky?

Napíšte nám na [email protected]

Mit akarunk csinálni?

 • A Denník N eddig is nyomon követte a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos, valamint a magyarországi eseményeket – a szlovák lapok közül egyedüliként jelentkeztünk magyar podcastcsatornával Pozsonyi podcast címmel.
 • Szeretnénk még sokkal több tartalmat kínálni a magyar olvasóknak.
 • Ezért a Denník N egy új projektet indít, saját magyar nyelvű tartalommal.
 • Az új felületen a Denník N legfontosabb szlovák cikkei is megjelennek majd magyar fordításban.

Miért fontos számunkra a magyar projekt elindítása?

 • A jó magyar–szlovák kapcsolatok és egymás kölcsönös jobb megismerésének elkötelezettjei vagyunk.
 • A Denník N már bizonyította, hogy lehetséges a politikától, oligarcháktól és pénzügyi érdekcsoportoktól független sajtót létrehozni és működtetni – a szlovákiai magyarok is megérdemelnek egy ilyen lehetőséget.

Miről fogunk írni?

 • Olyan dél-szlovákiai ügyekről és személyiségekről, amelyek/akik alig vagy egyáltalán nincsenek jelen a szlovákiai magyar, a szlovák és a magyarországi médiában.
 • A magyar–szlovák együttélés fontos kérdéseiről, amelyek meghatározzák Szlovákia fejlődését.
 • A Szlovákia és Magyarország közötti kapcsolatokról, amelyek hatással vannak az egész régió sorsára.
 • Fontos magyarországi témákról és emberekről – pontosan, alaposan és érdekesen.

Hogy fog működni a magyar projekt?

 • A Denník N esetében már bebizonyosodott, hogy a függetlenséget az garantálhatja, ha a lapot elsősorban az olvasói tartják el. Ezt a modellt fogjuk kipróbálni a magyar projektnél is, amely tehát előfizetéses alapon fog működni.
 • A magyar projektre külön is előfizethetsz, vagy kiegészítheted meglévő Denník N-előfizetésedet.
 • Így akarjuk megerősíteni a magyar médiaszabadságot, amelyet évek óta veszélyeztet az autokratikus hatalmi elnyomás.

Mik a céljaink?

 1. Ha legalább háromszázan támogattok bennünket, és összegyűlik 12 ezer euró, a Denník N elindít egy magyar rovatot. Ennek része lesz egy naponta megjelenő kommentált hírösszefoglaló, amely összegzi a nap legfontosabb szlovákiai, magyarországi és világeseményeit.
 2. Ha legalább hatszázan támogattok bennünket, és összegyűlik 30 ezer euró, egy önálló magyar portált indítunk, amely naponta legalább két saját hosszú cikket közöl jeles magyar újságírók tollából.
 3. Ha legalább ezren támogattok bennünket, és összegyűlik 60 ezer euró, egy önálló magyar portált indítunk, amely naponta legalább két saját hosszú cikkel jelentkezik, valamint egy saját rövid híres rovattal is, a Denník N mintájára.

Mikor indul a magyar projekt?

2022 első félévében.

Ki áll a terv mögött?

A projekt fő koordinátora a Denník N újságírója, Szalay Zoltán, aki 2019 óta ír a lapba, korábban pedig az Új Szó és az Irodalmi Szemle főszerkesztőjeként is dolgozott. Az a célunk, hogy egy komplett szerkesztőséget állíthassunk fel, ahogy ez a múltban már többször is sikerült: a szlovák napilap mellett egy gazdasági napilapot is létrehoztunk Denník E néven, és segítettünk cseh testvérlapunk, a Deník N elindításában is.

Ki támogatja a projektet?

Hunčík Péter pszichiáter, író

Hét évvel ezelőtt egy kis szorongással és izgalommal vágtunk bele a Denník N szerkesztésébe, és most hasonló érzésem van, amikor a Denník N magyar verziójának elindításán dolgozunk. Meggyőződésem viszont, hogy ez a projekt sikeres lesz, és hozzájárul Szlovákia és a magyar kisebbség arculatának színesítéséhez.

Németh Ilona képzőművész

Olyan új magyar sajtótermékre van szükség, amely tájékoztat és segít eligazodni abban, mi a fontos és mi a lényegtelen. Szakmaiságra, hiteles forrásokra és szakemberekre, tényfeltáró cikkekre van szükség, nemcsak a politikai, de társadalmi, kulturális vagy akár egészségügyi kérdésekben is. Egy ilyen médiumra minden korábbinál nagyobb szükségünk van, ezért támogatom létrejöttét.

Lucia Molnár Satinská nyelvész

Amikor húsz évvel ezelőtt elkezdtem magyarul tanulni, még nem sejtettem, hogy két fővel is gyarapítani fogom a szlovákiai magyar közösséget. A kétnyelvűség ma a családunk természetes része, és a Denník N magyar projektjére úgy tekintek, mint egy lehetőségre, hogy szélesítsük a látókörünket, és a családunkkal és a barátainkkal megbeszélhessük a szlovákiai magyarokat érintő fontos témákat. Számomra erről szól a minőségi újságírás.

Melecsky Kristóf színész

Fontosnak tartom, hogy Szlovákiában helye legyen a professzionális magyar újságírásnak. Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően jó lehetőség nyílik arra, hogy teret kapjon és fejlődhessen.

Simon Attila történész

A mai világban fontos, hogy több helyről szerezzük be az információkat. A szlovákiai magyar sajtó sajnos meglehetősen szegényes. Ezért is örülök minden új magyar sajtóterméknek, így a Denník N projektjének is. Én mindenesetre bizalmat szavazok neki, és az idő majd eldönti, hogy érdemes volt-e.

Kérdése, észrevétele lenne hozzánk?

Írjon a [email protected] címre!

Pre slovenských čitateľov
(neobsahujú predplatné maďarských článkov)

Pre maďarských čitateľov
(vrátane predplatného)

[[ $t('payment.choose_method' )]]

[[ $t('error.payment_gateway_required' )]]


[[ $t('payment.how_to_show_you_in_donors_list' )]]


[[ $t('error.terms_required') ]]